XL Motors e-poes kehtivad kasutajatingimused
1. Üldiste müügitingimuste kehtivus

1.1. Üldised müügitingimused kehtivad XLmotors.ee klientide (edaspidi Klient) ja XLmotors.ee omaniku KNK Group OÜ (edaspidi XLmotors.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Üldised müügitingimused ei saa olla vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.
1.3. Lisaks käesolevatele Üldistele müügitingimustele reguleerivad Kliendi ja XLmotors.ee vahelisi suhteid XLmotors.ee tooteinfo, hinnakiri, ostuinfo ning väljakujunenud head tavad.
1.4. XLmotors.ee jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja tootehindade muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist leheküljel www.xlmotors.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
1.5. XLmotors.ee ja Klient soovivad kaubelda XLmotors.ee kodulehekülje www.xlmotors.ee kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. XLmotors.ee koduleheküljel tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.
1.6. Toodete juures olevad pildid on illustratiivse tähendusega.

2. XLmotors.ee hinnakiri

2.1. XLmotors.ee e-poes müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes ning ilma kohaletoimetamise kuluta.
2.2. Kauba kohaletoimetamise hind sõltub Kliendi poolt tellimuse vormistamisel valitud kohaletoimetamise viisist.
2.3. XLmotors.ee jätab endale õiguse hindasid korrigeerida. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli ettemaksuarvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Kliendi Ostukorv luuakse hetkel, mil ta on klikkinud nupule “Lisa korvi”.
3.2. Toote Ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti veel ostma.
3.3. Klient saab muuta Ostukorvis olevate toodete kogust ning neid soovi korral tooteid Ostukorvist eemaldada.
3.4. Ostukorvis olevad tooted on kuni tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele XLmotors.ee Klientidele.
3.5. Tellimuse vormistamiseks vajutab Klient nupule “Vormista ost”.
3.6. Tellimuse vormistamisel valib Klient endale meelepärase kohaletoimetamise viisi ja maksemeetodi ning kontrollib Saaja ja Maksja andmete õigsust.
3.7. Tellimuses esitatud andmete täpsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häireteta kohaletoimetamine. Peale vajutamist nupule “Alustan maksmist”, saadetakse Kliendi e-posti aadressile automaatselt maksuarve.
3.8. Tellimus postitatakse, kui XLmotors.ee arvelduskontole on laekunud 100% maksuarve alusel tasumisele kuuluvast summast.

4. Tellitud kauba eest tasumine

4.1. Sularahas või pangaterminaliga kaupluses (aadressil Sõpruse puiestee 209, Tallinn) koha peal.
4.2. Montonio Finance OÜ vahendusel pangalingiga (Swedbank, SEB, Luminor, LHV Pank, Danske Pank, Coop Pank, poco pay)
4.3. Krediit- või deebetkaardiga läbi Montonio Finance OÜ.
4.2. Kui Klient on tellimuse kinnitanud, saadetakse Kliendi poolt sisestatud e-posti aadressile koheselt maksuarve, mis on aluseks kauba eest tasumisel.
4.3. Kui Kliendi e-posti aadressile ei ole 1 tunni jooksul peale tellimuse vormistamist saabunud tellimuse kinnitust, palume ühendust võtta info@xlmotors.ee.
4.4. Maksuarves on ära toodud Kliendi poolt tellitud tooted ja kontaktandmed, kuhu tellimus saadetakse.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt tingimuste punktile 3.8. ja eeldusel, et punkt 1.5. on täidetud, toimetatakse tooted kohale Kliendi poolt tellimuses esitatud aadressil.
5.2. Kliendil on võimalik valida järgnevate kohaletoimetamise viiside vahel: Itella Smartpost, Omniva ja DPD Group pakiautomaat või kuller. XLmotors.ee saadab tellimused välja 2-3 tööpäeva jooksul. Reeglina jõuab väljasaadetud kaup Kliendini järgmisel tööpäeval.
5.3. XLmotors.ee jätab endale õiguse muuta kohaletoimetamise viise.
5.4. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. XLmotors.ee ja Omniva/Smartpost/DPD ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
5.5. Sihtkoha muutumise korral palub XLmotors.ee Kliendil uued andmed edastada nii kiiresti kui võimalik. Kui kaup on juba postitatud, ei ole sihtkoha muutmine enam võimalik.

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. XLmotors.ee-l on õigus tühistada Kliendi tellimus juhul, kui arve eest ei ole tasutud 2 kalendripäeva või Kliendi poolt soovitud maksetähtaja jooksul.
6.2. Kui kaup ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, on tal õigus see tagastada 14 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastatav kaup peab olema kahjustamata, kasutamata, siltidega, originaalpakendis ja korralikult pakitud. Raha tagastatud kauba eest laekub tagasi Kliendi pangakontole 2 tööpäeva jooksul, kuid mitte kunagi hiljem kui 14 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest XLmotors.ee poolt. Kauba tagastamiseks edastab Klient vastavasisulise teate e-posti aadressile info@xlmotors.ee.
6.3. Kauba tagastamise kulud kannab ostja.
6.4. Toote tagastamise kulud tasub ostja tavalises ulatuses, kuid mitte rohkem kui 10 euro ulatuses, välja arvatud juhul, kui üleantud asi ei vasta tellitule.
6.5. Kui Klient soovib tagastatava toote vahetada mõne teise toote või sama toote teise suuruse vastu, tasub Klient tagastava toote eest postikulu. Uue vahetatud toote postitamise eest tasub XLmotors.ee ühekordselt postikulu. Iga järgneva vahetuse eest tasub ostja.
6.6. XLmotors.ee kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida oli tellitud.
6.7. Kui tagastatav toode on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud XLmotors.ee-st ning toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on XLmotors.ee-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt toote eest tasutud ning Kliendile tagastamisele kuuluva summaga.
6.8. Tagastusvõrmi leiate siit – Lisa 1

7. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele (VÕS, 11. peatükk, paragrahv 218 lg 2) on Kliendil õigus pretensiooni esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas toote ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
7.2. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, võib Klient nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist. Raha tagastamist on võimalik nõuda juhul, kui asendamine mõistliku aja jooksul pole osutunud võimalikuks sobiva toote puudumise tõttu (VÕS, 11. peatükk, paragrahv 222, lg 1).
7.3. Ootamatu defekti ilmnemisel peab Klient saatma e-kirja aadressile info@xlmotors.ee järgneva infoga: Kliendi nimi ja kontaktandmed; kaebuse esitamise kuupäev; tootel ilmnenud defekt, palume lisada ka fotod; XLmotors.ee-le esitatav nõue; arve number, võimalusel lisada arve koopia.
7.4. XLmotors.ee ei vastuta:
7.4.1. Kliendi süül või hoolimatusel toote kahjustamise eest;
7.4.2. toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. XLmotors.ee vastutab Kliendi ees XLmotors.ee poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2. Klient vastutab XLmotors.ee ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).
8.4. XLmotors.ee ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.
8.5. XLmotors.ee ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (XLmotors.ee-st mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.
8.6. XLmotors.ee ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud kasutamata jäänud võimalusi.

9. Muud tingimused

9.1. XLmotors.ee kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Andmeid käsitletakse konfidentsiaalselt ning ei avaldata kolmandatele osapooltele, v.a. siis kui Kliendi poolt valitud kohaletoimetamise viis seda eeldab ning seadusega ettenähtud juhtudel.
9.2. XLmotors.ee jätab endale õiguse saata Kliendile infot uute toodete ja sooduspakkumiste kohta, kui Klient on tellinud XLmotors.ee uudiskirja. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist XLmotors.ee andmebaasist.
9.3. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja XLmotors.ee Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
9.4. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui XLmotors.ee-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

10. Tarne

10.1. Laos olevatele toodetele kehtib tarneaeg 1-4 tööpäeva.
10.2. Individuaaltellimuste puhul sõltub tarneaeg kauba iseloomust.
10.3. Maksimaalne kaupade tarneaeg 14 tööpäeva.

11. Vaidluste lahendamine

11.1. Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@xlmotors.ee või helistada telefonil: +372 53801942. Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole tellimistingimustele ning XLmotors.ee e-poe ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti õigust. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.

12. Lõppsätted

12.1. Käesolevatele tellimistingimustele ning XLmotors.ee e-poe ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti õigust. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.